Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat

A személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

  *(kötelező mező)

  Fent nevezett magánszemély ezennel hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez az alábbi célból

  Az adatkezelés célja: betegnyilvántartás, kezelések vezetése, vény írása

  A kezelt adatok: nevezett dokumentumok adatai: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

  Az adatkezelés céljának elérése érdekében az adatok továbbítása szükséges az alábbi adatkezelő részére:

  Szervezet neve: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatás Tér (EESZT)

  Az adatok továbbításához:

  Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés időtartama- amennyiben jogszabályi előírás erről nem rendelkezik - az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart.

  Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem és az adatkezelési hozzájárulásomat önként, az adatkezelési cél megvalósulása érdekében adtam.